پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
اتوماسیون مدل BH6211

توضیحات محصول/خدمت

 • سیستم مدیریت تهویه ترکیبی (عرضی، انتقالی و تونلی) برای اولین بار در ایران

 • سیستم مدیریت 6 الی 26 گروه فن به صورت مجزا

 • سیستم مدیریت فن های دور متغیر (گروه مجزا)

 • سیستم مدیریت گرمایش سالن (هیترها)

 • سیستم مدیریت سرمایش سالن (پد خنک کننده)

 • سیستم مدیریت نور سالن (طلوع و غروب خورشید)

 • سیستم مدیریت تغذیه – سیستم تنظیم زاویه دریچه ها

 • سیستم تنظیم میزان ورودی هوای تونلی (پرده های ورودی – دریچه های تونلی)

 • سیستم تنظیم رطوبت سالن (مه پاش)

 • کنترل گازهای مضر (آمونیاک)، با ایجاد تعادل بین دما و رطوبت (انحصاری)

 • مجهز به سنسور دما در داخل و بیرون سالن به صورت مجزا (برای اولین بار)

 • قابلیت اتصال به کامپیوتر و کنترل سالن از هر نقطه دنیا

 • قابلیت گزارش گیری دما و رطوبت سالن در کل دوره

 • مشاهده میزان دان و آب مصرفی روزانه و کل دوره

 • مجهز به سیستم هشدار دهنده

 • قابلیت ارسال همزمان اس ام اس به چند خط