پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
استارتر گوساله اکتیو

توضیحات محصول/خدمت

تغذیه مناسب گوساله های جوان تأثیر به سزایی بر مدیریت آینده پرورش گله های گاو شیری دارد. گوساله های تازه متولد شده در ابتدای دوره ی زندگی خود به شیر کاملاً وابسته می باشند هر چند که امروزه جهت اقتصادی کردن روند پرورش در تغذیه گوساله های جوان از جایگزین شیر استفاده می شود. با گذشت چندین روز از زمان تولد تمایل گوساله به مصرف خوراک جامد افزایش می یابد. سهم خوراک های جامد بر عملکرد گوساله های جوانی که تغذیه آنها به شیر یا جایگزین شیر محدود شده است می تواند بسیار چشمگیر باشد این وضعیت زمانی اهمیت می یابد که گوساله در سنین پایین تر از شیر گرفته شود. این در حالی است که در گاوداری های صنعتی شروع استفاده از خوراک جامد به دلیل تأمین احتیاجات گوساله، بهبود رشد، کاهش وابستگی به خوراک مایع (شیر) و همچنین کاهش هزینه های پرورش گوساله، به سنین پایین تر کاهش یافته است. مصرف خوراک جامد در گوساله های جوان تأثیر ژرفی به انتقال گوساله از مرحله ی تک معده ای (پیش از نشخوارکنندگی) به مرحله ی نشخوارکنندگی (داشتن شکمبه فعال) دارد. لذا مصرف خوراک جامد مهمترین عامل در توسعه شکمبه محسوب می شود. با مصرف خوراک جامد جمعیت میکروبی در شکمبه شکل می گیرد که این خود با شروع فرآیند تخمیر در شکمبه و تولید اسیدهای چرب فرار همراه است که یک عامل کلیدی در توسعه بافت شکمبه محسوب می شود. با این حال استفاده از یک خوراک جامد که تضمین کننده ی احتیاجات و رشد ایده آل گوساله باشد در دوره ی پرورش ضروری به نظر می رسد. اگر گوساله ها رشد خوبی نداشته باشند و یا وزن گیری آنها کاسته شود علاوه بر اثرات زیانبار به سلامت، رسیدن به نخستین دوره ی شیردهی نیز به تأخیر خواهد افتاد.

خوراک آغازین حاضر از با کیفیت ترین مواد اولیه تهیه شده است که ضمن خوش خوراکی (مهمترین عامل در مصرف خوراک) و اقتصادی بودن، تأمین کننده ی تمامی نیازهای گوساله در حال رشد می باشد. این محصول حاوی ترکیبات محرک مصرف خوراک از جمله اسانس های گیاهی می باشد. همچنین وجود ترکیبات محرک رشد در محصول حاضر سبب بهبودی چشمگیر راندمان مصرف خوراک و نهایتاً رشد خواهد بود. شکل فیزیکی جیره آغازین به صورت پلت بوده تا ضمن شکل خاص فیزیکی و اندازه ی ذرات مناسب آن از انتخاب خوراک جلوگیری به عمل آید که این خود تا حد زیادی تضمین کننده تأمین احتیاجات جهت نگهداری و رشد، سلامت دستگاه گوارش و تنفس خواهد بود. لازم به ذکر است با فرآیند انحصاری سوپر کاندیشنر محصول به علت حرارت غیر مستقیم در زمان آماده سازی برای پلت کمترین آسیب به مواد مغذی خصوصاً ویتامین ها وارد می شود.

مزایا:

  • کوتاه شدن مدت زمان تولد تا شیرگیری

  • بهبود ضریب تبدیل و افزایش رشد
  • جلوگیری از انتخاب موادخوراکی توسط حیوان
  • کاهش اختلالات گوارشی و اسهال و در نتیجه کاهش مرگ و میر
  • کاهش مشکلات تنفسی
  • بهبود سلامت و عملکرد سیستم ایمنی
  • کاهش هزینه و افزایش بهره وری