پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
تماس بگیرید
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
الک دورانی

توضیحات محصول/خدمت

کاربرد این گروه از الک ها برای تفکیک یا جداسازی فیزیکی مواد بر حسب مش یا اندازه مواد انتخاب چشمه های توری نصب شده روی الک میباشد. الک قابلیت نصب 2 نوع توری را داارد و در نتیجه مواد ورودی به الک به سه اندازه تفکیک فیزیکی شده و از سه خروجی الک خارج میگردد. در قسمت های مختلف خطوط تولید، برای خاک گیری مواد اولیه، جداسازی نخ و ناخالصی ها و یا تفکیک مواد تولیدی پلت شده بکار برده می شود.