پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
تماس بگیرید
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان

توضیحات محصول/خدمت

کاربرد آ برای انواع مواد اولیه با قابلیت نصب روی هاپر ورودی یا بصورت مستقل روی شاسی خاص برحسب سفارش میباشد. به علت حرکت لرزشی موارد اولیه روی آن پل نمی بندد وو انواع نخ و ناخالصی مواد اولیه را جدا مینماید.

بدنه از ورق 2 و 3 میلی متر و دارای لنگ . ریل های بلبرینگی میباشد، توری آن بر حسب سفارش از ورق نمره 1 یا 3 میلی متر میباشد و سطح ابعاد آن بر حسب محل نصب و سفارش اتخاب و ظرفیت آن کتناسب با اندازه و سطح توری روی آن میباشد.