پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
انواع محصولات کشاورزی( تولید گندم ، جو و …. )

توضیحات محصول/خدمت

یکی از واحدهای زیر مجموعه گروه تولیدی برکت بوده که شامل واحد دامپروری کشاورزی، واحد شماره دو و واحد کشاورزی توسعه صنایع می باشد.
میزان مساحت قابل کشت محصولات کشاورزی در این واحدها در یک سال زراعی شامل:
گندم 100 هکتار
جو 40 هکتار
یونجه 45 هکتار
ذرت علوفه ای 90 هکتار
که حدوداً سالیانه 500 تن محصول گندم، 200 تن محصول جو، 700 تن محصول یونجه و 5000 تن محصول ذرت علوفه ای برداشت می گردد که از این میزان تولید، بخشی جهت استفاده در تامین نهادهای مورد نیاز شرکتهای وابسته و مابقی سهم کوچکی در تولید محصولات کشاورزی کشور را داشته که امید است بتواند باعث خودکفائی هرچه بیشتر تولیدات کشاورزی در سطح کشور باشد.