پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
تخم مرغ خوراکی

توضیحات محصول/خدمت

در این گروه تولیدی سالیانه بالغ بر 57،000 تن تخم مرغ تولید می گردد که بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تولید تخم مرغ در کشور سهم بازار را در دست دارد.