پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
جوجه یک روزه تخمگذار تجارتی

توضیحات محصول/خدمت

نژاد L.S.L

فعالیت این گروه تولیدی پرورش گله های مادر تخمگذار و تولید تخم مرغ نطفه دار تجارتی می باشد. این گروه تولیدی پتانسیل تولید سالیانه 15،000،000 میلیون قطعه جوجه یکروزه تخمگذار تجاری را دارد . بیش از 30% از کل تولید جوجه یکروزه تخمگذار در کشور را به خود اختصاص داده است. در این مجموعه تولیدی دو کارخانه جوجه کشی واقع در استان قزوین در منطقه میرپنچی مشغول به فعالیت میباشند

 مزیتهای نژاد L.S.L

  • بالا بودن میزان تولید تخم مرغ
  • ضریب تبدیل عالی در نژاد L.S.L
  • سازگاری مرغ تخمگذار L.S.L با شرایط اقلیمی ایران
  • استحکام خوب پوسته تخم مرغ نژاد L.S.L