پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
جوجه یک روزه تخمگذار ( پولت )

توضیحات محصول/خدمت

نژاد L.S.L

فعالیت این گروه تولیدی پرورش جوجه تخمگذار تجاری بوده که با توجه به شرایط پرورش ، بعد از 90 روز قابل توزیع به واحدهای تولید کننده تخم مرغ می باشد. در این گروه تولیدی سالیانه حدوداً 5 میلیون قطعه پولت، پرورش داده می شود که بخشی از آن را جهت تولید تخم مرغ در شرکتهای وابسته و بخشی دیگر را به سایر تولید کنندگان در کشور و الباقی جهت صادرات به کشورهای منطقه ارسال می گردد.

 مزیتهای نژاد L.S.L

  • بالا بودن میزان تولید تخم مرغ
  • ضریب تبدیل عالی در نژاد L.S.L
  • سازگاری مرغ تخمگذار L.S.L با شرایط اقلیمی ایران
  • استحکام خوب پوسته تخم مرغ نژاد L.S.L