پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
جوجه یک روزه گوشتی

توضیحات محصول/خدمت

نژاد L.S.L

جوجه یکروزه گوشتی از دیگر تولیدات گروه تولیدی برکت است که با ظرفیت تعداد 160 هزار قطعه مرغ مادر گوشتی و تولید سالیانه 15- 13 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی سهم عمده ای در بازار تولید جوجه گوشتی داراست.

  مزیتهای نژاد L.S.L

  • بالا بودن میزان تولید تخم مرغ
  • ضریب تبدیل عالی در نژاد L.S.L
  • سازگاری مرغ تخمگذار L.S.L با شرایط اقلیمی ایران
  • استحکام خوب پوسته تخم مرغ نژاد L.S.L