پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
مکمل های غنی شده گاو شیری

توضیحات محصول/خدمت

چالش های اخیر در ارتباط با نحوه برآورد احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی و ابداع تکنیک های جدید سبب ارتقاء احتیاجات مواد مغذی گاوهای شیری شده است. از طرفی افزایش پتانسیل ژنتیکی دام های امروزی، محققان را بر آن داشته است تا بر گزارش های پیشین خود تجدید نظر کرده و به برآورد احتیاجات جدید دام ها با سطح تولید کنونی بپردازند. نیاز گاوهای شیری به ویتامین ها و مواد معدنی تحت تأثیر عواملی مختلفی نظیر سن، مرحله آبستنی و دوره شیردهی و غیره قرار دارد. در حال حاضر مشکلات تحت بالینی نظیر اختلالات متابولیک تحت بالینی، فحلی های خاموش، جفت ماندگی و غیره در گله های گاو شیری چالشی بزرگ محسوب می شود. مشخص شده است که مواد معدنی کم مصرف و ویتامین های مورد نیاز برای پاسخ بهینه سیستم ایمنی بیشتر از مقدار مورد نیاز آن برای رشد و تولید مثل می باشد. لذا زمانی که حیوان در معرض کمبود ریز مغذی ها قرار می گیرد، اولین بخشی از بدن که دچار نقصان خواهد شد سیستم ایمنی خواهد بود. البته این وضعیت در ابتدا به صورت تحت کلینیکی است که سبب زیان های اقتصادی بزرگی در گله های گاو شیری می شود، بدون آنکه چنین کمبودهایی در گله قابل تشخیص باشد. سیستم ایمنی قوی در حیوان یک مانع در برابر عوامل خارجی بوده و برای عملکرد صحیح سایر ارگان های بدن بسیار ضروری است. گاوهای شیری که در دوره انتقال به سر می برند (۲۱ روز قبل تا ۲۱ روز بعد از زایمان) به دلیل پاسخ های التهابی و تنش های متابولیکی نسبت به چنین کمبودهایی حساس تر می باشند. کاهش عملکرد تولید مثلی، وقوع اختلالات متابولیک و بیماری های عفونی (نظیر ورم پستان) در پی تضعیف سیستم ایمنی، کاهش تولید شیر، از دست رفتن نمره وضعیت بدنی، پوشش بدن نامناسب مواردی از کمبود مواد معدنی و ویتامین ها در گاوهای شیری محسوب می شوند. از این گذشته، به دلیل شرایط اقلیمی کشور و پایین بودن کیفیت علوفه ها استفاده از مکمل های معدنی و ویتامینی برای عملکرد مطلوب گله و تولید بهینه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

مزایا:

 • شامل مکمل ویتامینی NEO, PRO, MAX
 • شامل مکمل معدنی NEO, PRO, MAX
 • غنی شده با مونتسین، بیوتین و ویتامین C پوشش دار
 • کاهش تولید آمونیاک در شکمبه و افزایش جریان آمینو اسیدی و پپتیدی به روده کوچک بهبود توازن نیتروژن در بدن
 • حذف باکتری های گرم مثبت در شکمبه و بهبود بازده خوراک
 • افزایش تولید پروپیونات در شکمبه و کاهش بالانس منفی انرژی
 • پیشگیری از وقوع بیماری های متابولیک نظیر کتوز، اسیدوز و جابجایی شیردان
 • بهبود متابولیسم اسیدهای چرب
 • کاهش غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه پلاسما
 • بهبود عملکرد کبد در متابولیسم اسیدهای چرب
 • افزایش مصرف خوراک و بهبود متابولیسم انرژی
 • بهبود پوشش بدن
 • جلوگیری از ضایعات سم و کاهش لنگش
 • افزایش سطح ایمنوگلوبولین های پلاسمای خون و بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • انتقال یون های آهن، از ترانسفرین ( موجود در پلاسما ) به فریتین
 • افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی و کاهش تشکیل رادیکال های آزاد
 • شرکت در مکانیسم های اکسیداسیون و احیاء سلول
 • افزایش تکثیر لنفوسیت ها و تقویت عملکرد سیستم ایمنی
 • کاهش آثار زیانبار ناشی از تنش های گرمایی و سرمایی