پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
مکمل گاو شیری پاورفِلِکس

توضیحات محصول/خدمت

گروه بین المللی سپاهان دانه با دارا بودن بزرگترین و پیشرفته ترین مجموعه کارخانه های تولیـد مکمل های دامی و بهــره مندی از تکنولوژی های مدرن توزین و میکس، تیم های تحقیق و توسعه متخصص و آزمایشگاه های مجهز و پیشرفته اقدام به تولید مکمل پاورفِلِکس نمـوده است. این مکمـل ها می تواننـد ضمن تأمیـن احتیاجات مواد معدنی و ویتامینی سبب کاهش تنش های متابولیک در مراحل مختلف شیردهی و در نتیجه افزایش بهره وری در گله های شیری شوند.

مزایا:

  • بهبود بازده خوراک

  • بهبود توازن نیتروژن در بدن
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • پیشگیری از ضایعات سم و کاهش لنگش و بهبود پوشش بدن
  • ارتقاء عملکرد تولید مثلی
  • کاهش حذف های اجباری در گله
  • افزایش گیرایی و نرخ آبستنی و کاهش روزهای باز