پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
میاندان طیور گوشتی (پلت)

توضیحات محصول/خدمت

در این مرحله از پرورش جوجه گوشتی در حدود نیمی از دوره سپری شده و وزن پرنده به 30 درصد وزن نهایی رسیده است بنابر این در جهت سوددهی مطلوب خوراک های مرحله ای مطابق با سن پرنده تامین و نیازهای مواد مغذی در دوره باقیمانده پرورش تنها به توانایی کارخانه خوراک بستگی دارد. خوراک میاندان کرمانشاه دانه در جهت برگشت سرمایه با در نظر گرفتن نیاز جوجه گوشتی مطابق با استانداردهای جهانی گامی موثر در دستیابی به افزایش سرعت رشد، سلامتی پرنده و … داشته است.

 

مزایا

1- انرژی

2-تراکم سطح بالای اسیدهای آمینه در راستای دستیابی به عملکرد بالای پرنده، رشد ماهیچه، اعصاب و پوست و پر

3- فراهم کردن سطوح مناسب و متعادل از عناصر معدنی پرنیاز برای حمایت از رشد و توسعه اسکلت، سیستم ایمنی و ضریب تبدیل خوراک

4- سطوح مناسب مکمل های ویتامینی برای همه اعمال متابولیکی و سلامتی و رشد و رفاه پرنده