پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پسدان طیور گوشتی(پلت)

توضیحات محصول/خدمت

در این مرحله از پرورش جوجه گوشتی در حدود 88 درصد از دوره سپری شده و وزن پرنده به 88 درصد وزن نهایی رسیده است. با توجه به امکانات و تکنولوژی خوراک شرکت کرمانشاه دانه با تغییر در اندازه محصول تولید شده به پلت هایی با PDI بالا و بزرگتر به تناسب سن پرنده کمک به مصرف خوراک بیشتر و دستیابی به عملکرد بهتر با جیره ای متناسب با آن زمان پرورش هزینه کمتر و تعدیل هزینه خوراک کل دوره پرورش .

 

مزایا

1- انرژی

2-تراکم سطح بالای اسیدهای آمینه در راستای دستیابی به عملکرد بالای پرنده، رشد ماهیچه، اعصاب و پوست و پر

3- فراهم کردن سطوح مناسب و متعادل از عناصر معدنی پرنیاز برای حمایت از رشد و توسعه اسکلت، سیستم ایمنی و ضریب تبدیل خوراک

4- سطوح مناسب مکمل های ویتامینی برای همه اعمال متابولیکی و سلامتی و رشد و رفاه پرنده