پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پیشدان طیور گوشتی (کرامبل)

توضیحات محصول/خدمت

خوراک پیشدان طیور گوشتی برای 10 تا 19 روزگی مصرف می شود. انتقال از خوراک سوپراستارتر به خوراک پیشدان شامل تغییر در بافت خوراک از کرامبل به پلت ریز و یا کرامبل درشت تر و تغییر در تراکم مواد مغذی می باشد. در این مرحله افزایش سرعت رشد همچنان ادامه دارد. بنابراین کرمانشاه دانه با تهیه جیره متعادل از نظر بالانس مواد مغذی و پیشنهاد مصرف مناسب در جهت رسیدن به عملکرد بیولوژیکی مطلوب، محصول پیشدان را ارائه می دهد.

 

مزایا

1- انرژی

2-تراکم سطح بالای اسیدهای آمینه در راستای دستیابی به عملکرد بالای پرنده، رشد ماهیچه، اعصاب و پوست و پر

3- فراهم کردن سطوح مناسب و متعادل از عناصر معدنی پرنیاز برای حمایت از رشد و توسعه اسکلت، سیستم ایمنی و ضریب تبدیل خوراک

4- سطوح مناسب مکمل های ویتامینی برای همه اعمال متابولیکی و سلامتی و رشد و رفاه پرنده